V Sympozjum TLMZ – KLAWITERAPIA – INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

V Sympozjum TLMZ odbędzie się 21 maja 2022 r. w godzinach: od 10:00 do 18:00

w Hotelu CAMPANILE

w Bydgoszczy 85-027, ul. Jagiellońska 59

Aby zarezerwować noclegi (śniadania w cenie) i posiłki (obiady 60 zł i kolacje 60 zł), kontaktujemy się z hotelem:

mail: bydgoszcz@campanile.com

tel: +48 52 586 20 00

Aby uzyskać rezerwację na wynegocjowanych przez nas warunkach, podajemy

HASŁO: V Sympozjum TLMZ

Za noclegi i wyżywienie, płacimy po przyjeździe do hotelu.

Opłatę za udział w Sympozjum (wykłady i przerwy kawowe) możemy dokonać wpłaty:

w kwocie 300 zł w hotelu,

lub do 15 maja 250 zł przelewem bankowym na konto:

2owlsmedia, Danuta Wawrzeńczyk, nr: 50102055581111113412300053

Aby otrzymać za to fakturę, dane do jej wystawienia przesyłamy na e-mail: dana.wa@wp.pl


Ponieważ rok 2022 jest piątym rokiem istnienia TLMZ, to zgodnie z jego Statutem (patrz: www.tlmz.pl zakładka: TLMZ, pozycja Statut), jesteśmy zobligowani wybrać nowe władze (Zarząd i Komisję Rewizyjną). W związku z tym wyznaczamy pierwszy termin

Walnego Zebrania Wyborczo-Sprawozdawczego TLMZ, na piątek 20 maja br. (w przeddzień Sympozjum), o godzinie 17:00 w Hotelu Campanile w Bydgoszczy.

W Zebraniu z głosem stanowiącym wezmą udział Członkowie Zwyczajni TLMZ, z aktualnie opłaconymi składkami (z pełną składką za rok 2022). Informacji o stanie zaległości może udzielić Skarbnik TLMZ – kolega Marek Ślusarski (telefon: 602 755 381). Opłaty będzie można też dokonać na miejscu przed Zebraniem – będzie to jednak dla nas kłopotliwe. Prosimy załatwić te sprawy raczej przelewem, po skontaktowaniu się telefonicznym ze Skarbnikiem. Wpłaty należy dokonać do 15 maja br., aby Skarbnik mógł zweryfikować ten fakt. Dobrze było by mieć przy sobie dowód tej wpłaty.