Konta bankowe

Dobrowolne darowizny i składki członkowskie należy wpłacać na jedno z kont w Idea Banku:
– rachunek w PLN 19-1950-0001-2006-0047-1183-0002,
– rachunek w EUR 89-1950-0001-2006-0047-1183-0003.

Składka roczna członka zwyczajnego wynosi 120 zł, płatna w całości za dany rok.