Deklaracja członkowska

Lekarzy zainteresowanych przystąpieniem do Towarzystwa Lekarzy Medycyny Zintegrowanej prosimy o skopiowanie Deklaracji Członkowskiej i wysłanie uzupełnionej na adres mail’owy:
pommoc@edemed-terapia.com.pl

DANE PERSONALNE
Imię i nazwisko:
Rok urodzenia:

DANE ADRESOWE
Kod pocztowy:
Miejscowość:
Województwo:

DANE KONTAKTOWE
E-mail:
Telefon:

Oświadczam, że jestem lekarzem studiującym w latach:

Jestem absolwentem Wydziału Lekarskiego AM/UM:

Jestem członkiem Izby Lekarskiej w:

Mam prawo wykonywania zawodu nr:

Pełnię w IL funkcję:

Posiadam specjalizacje:

Posiadam świadectwa ukończenia szkoleń podyplomowych z zakresu:

Miejsce pracy:

INFORMACJE DODATKOWE
Strona www:
Kanał na Youtube:
Facebook:
Skype:
Inne:

Mój obecny warsztat medyczny opieram głównie na:

Jestem członkiem towarzystw:

Jestem autorem publikacji:

Jestem autorem książek:

Chcę wnieść swoją aktywność w TLMZ w zakresie:

Proszę o rekomendację kursu/szkolenia w zakresie:

Moje zainteresowania poza medyczne:

Proszę o przyjęcie w poczet członków TOWARZYSTWA LEKARZY MEDYCYNY ZINTEGROWANEJ w charakterze:
Członka zwyczajnego
Członka wspierającego

Oświadczam, że znam Statut Towarzystwa, zobowiązuję się realizować wynikłe z niego zadania, brać aktywny udział w pracach towarzystwa i płacić regularnie składki członkowskie – będąc jednocześnie wzorem lekarza i człowieka zasługującego na szacunek.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez TLMZ, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. 101 z 2002 r. poz. 926 ze zm.).