Deklaracja członkowska

  Dane personalne

  Dane adresowe

  Dane kontaktowe


  Informacje dodatkowe

  Proszę o przyjęcie w poczet członków TOWARZYSTWA LEKARZY MEDYCYNY ZINTEGROWANEJ w charakterze:

  Oświadczam, że znam Statut Towarzystwa, zobowiązuję się realizować wynikłe z niego zadania, brać aktywny udział w pracach towarzystwa i płacić regularnie składki członkowskie – będąc jednocześnie wzorem lekarza i człowieka zasługującego na szacunek.
  Składka roczna członka zwyczajnego wynosi 120 zł.
  Należy wpłacać ją w całości, na jedno z konto w Idea Banku:
  - rachunek w PLN 19-1950-0001-2006-0047-1183-0002
  - rachunek w EUR 89-1950-0001-2006-0047-1183-0003
  - rachunek w CHR 62-1950-0001-2006-0047-1183-0004
  - rachunek w GBP 35-1950-0001-2006-0047-1183-0005
  - rachunek w USD 08-1950-0001-2006-0047-1183-0006

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez TLMZ, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. 101 z 2002 r. poz. 926 ze zm.).

  Dodawanie informacji kontaktowych na naszej stronie internetowej (NIEOBOWIĄZKOWO)

  Wyrażam zgodę na bezpłatne umieszczenie na stronie internetowej TLMZ kontaktu dla pacjentów zawierającego:

  Kontakt: