II Sympozjum

 PROGRAM
II Sympozjum TLMZ
Skaryszew 07-09.06.2019


PIĄTEK 07 czerwca 2019
godzina 15.oo – 20.oo

Otwarcie 2 Sympozjum TLMZ

PANEL
INTEGRACJA – czego z czym i dlaczego.
Historia i stan obecny integracji w medycynie polskiej i światowej

Prof. dr hab. n. med. Bohdan Wasilewski,
Dr n. farm. Ewa Danuta Białek,
Dr Eustachiusz Gadula,
Dr Janusz Kołodziejczyk,
Mgr inż. Jerzy Zięba.

Godzina 18.3o

Sesja
WARSZTAT PRACY LEKARZA TLMZ

Dr Marek Ślusarski
Kobieta w gabinecie ginekologa TLMZ.

Dr Witold Kowalewski
Podtrzymywanie zdrowia w gabinecie lekarza TLMZ.

Dr Jerzy Sławiński
Medycyna Regeneracyjna w gabinecie lekarza TLMZ.

Dr Adam Przygoda
Spektrum autoimmunologiczne, narzędzie lekarza TLMZ.

Dr Andrzej Więckowski
Próby odwracania procesów nowotworowych – własne doświadczenia lekarza TLMZ.

Dr Janusz Kołodziejczyk
Mentoring Psychoedukacja Refleksoterapi
SZTUKA MEDYCZNA w gabinecie lekarza TLMZ.

Godzina 20.oo

KOLACJA

Po wybrzmieniu Panelu

Nadzwyczajne Walne Zebranie
Towarzystwa Lekarzy Medycyny Zintegrowanej (TLMZ)


SOBOTA 08 czerwca 2019
godzina 09.oo – 20.oo

Komisja Nauki TLMZ
Sprawozdanie z odbytego szkolenia dla lekarzy TLMZ

Godzina 09.30

PANEL
CUKRZYCA typu 2,
STOPA CUKRZYCOWA – jak nie dopuścić do amputacji

Dr Janusz Kołodziejczyk
Chory na cukrzycę t.2, w gabinecie lekarza POZ – dieta contra amputacja.

Dr Witold Kowalewski
Odległe efekty pierwszego polskiego zabiegu dotętniczej perfuzji ozonowanego roztworu 0.9% NaCl w zarostowym zapaleniu tętnic kończyn dolnych.

Dr Stanisława Moczała, dr Andrzej Moczała
Efektywność dotętniczej perfuzji ozonowej i akupunktury – przeciw amputacji stopy.

Dr Piotr Rossudowski
Zastosowanie światła w leczeniu stopy cukrzycowej.

Dr Dirk Hüttenberger, (RFN) Burg Apotheke
Fotosensybilizatory w leczeniu stopy cukrzycowej.

Godzina 12.oo

SESJA
VARIA

Dr Adam Przygoda
Spektrum autoimmunologiczne.

Dr Jacek Borowicz
Zakażenia wewnątrzkomórkowe.

Prof. dr hab. n. med. Andrzej Frydrychowski
Alergie.

Godzina 14.oo

OBIAD

Prof. dr n. med. Krzysztof Krupka
Budowanie zdrowia i budowanie choroby – czy to różny proces?

Dr Marek Ślusarski
Niepłodność, zapłodnienie, poród – źródła zagrożeń dla dziecka.

Dr Witold Kowalewski
Mikrobiom noworodka i niemowlęcia.

Mgr inż. Jerzy Zięba
Dieta ketogenna.

Dr n. med. OP Jacek Norkowski
Neurologiczne kryteria śmierci człowieka – czy jest możliwe ich naukowe uzasadnienie?

Dr Eustachiusz Gadula
Leczenie bólu okołooperacyjnego – własna metoda.

Mgr Zbigniew Mac
Prawo, a SZTUKA LECZENIA – Medycyna Jako Wolny Zawód.

godzina 21.00

WIECZÓR PRZYJACIÓŁ


Niedziela 09 czerwca 2019

godzina 09.oo

ŚNIADANIE

Inauguracja
Polskiego Towarzystwa Medycyny Zintegrowanej (PTMZ)

Podsumowanie

Godzina 12.oo

Pożegnania


Filmy

https://www.youtube.com/watch?v=Xl43NZD8eNA
https://www.youtube.com/watch?v=8BGK5I0trxM
https://www.youtube.com/watch?v=hAbL_c3nHws
https://www.youtube.com/watch?v=n_A3bwQO_d8
https://www.youtube.com/watch?v=oUbL0mrxAkE
https://www.youtube.com/watch?v=vTuygori4dY
https://www.youtube.com/watch?v=mcShW3wn-w4
https://www.youtube.com/watch?v=wugUPWSOGOY
https://www.youtube.com/watch?v=c_8uC44AmJA