Towarzystwo Lekarzy
Medycyny Zintegrowanej

Powstało 15 lipca 2017 r.

poznaj mądrość ciała czyli MACHINA DOBREGO ZDROWIA

W związku z sytuacją, w której nie my decydujemy, kiedy możemy się spotkać przekładamy termin spotkania na pierwszą sobotę października br. licząc nieśmiało, że ten termin okaże się realnym.

Powołujący Towarzystwo lekarze uważają, że MEDYCYNA JEST SZTUKĄ dokonywania właściwych wyborów,
mających na celu wyleczenie chorego, w oparciu o posiadaną wiedzę i doświadczenie lekarza.

Widzimy ZAWÓD LEKARZA, jako WOLNY ZAWÓD – możliwy do wykonywania w oparciu o sprawdzoną wiedzę medyczną,
której zastosowanie będzie możliwe w związku z POTRZEBAMI I WOLĄ PACJENTÓW.

Nasz cel

W ramach sztuki medycznej, korzystając z wolności w wyborze metod i środków leczenia, weryfikujemy dostępną wiedzę w praktyce – zgodnie z zasadami medycyny opartej nie tyko na faktach (EBM), ale i na DOŚWIADCZENIU (Evidens  Based  Medicine  &  Practice – EBMP), bo o ostatecznej wartości leku, czy metody – decydują lekarze widzący w swoich praktykach ich efekty.

JESTEŚMY LEKARZAMI INTEGRUJĄCYMI WIEDZĘ i praktyczne umiejętności różnych specjalizacji klinicznych, z wiedzą i doświadczeniem z zakresu dziedzin nie wykładanych w polskich uczelniach medycznych, ale stosowanych z powodzeniem, dla dobra pacjentów na całym świecie.

Naszym celem jest wzmocnienie znaczenia PROFILAKTYKI, oraz dalsze doskonalenie skuteczności LECZENIA, poprzez realizację naszych celów statutowych.

Powołaliśmy Towarzystwo dla

  • UŁATWIENIA WYMIANY DOŚWIADCZEŃ pomiędzy członkami, jak i pomiędzy podobnymi organizacjami lekarskimi z kraju oraz świata,
  • INICJOWANIA BADAŃ NAUKOWYCH, potwierdzających mechanizmy skutecznego działania stosowanych przez nas metod i środków – zwłaszcza w leczeniu CHORÓB PRZEWLEKŁYCH,
  • ułatwiania ZDOBYWANIA STOPNI NAUKOWYCH,
  • ORGANIZOWANIA SYMPOZJÓW, zebrań i konferencji naukowych,
  • ORGANIZOWANIA SZKOLEŃ I CERTYFIKOWANIA medycznej wiedzy i umiejętności z zakresu Medycyny Integracyjnej, poprzez ustalanie algorytmów leczenia (zwłaszcza chorób przewlekłych).
  • utworzenia strony www,
  • stworzenia różnych możliwości dla PUBLIKOWANIA PRAC NAUKOWYCH – zwłaszcza swoim członkom,
  • ochrony prawnej dóbr członków, w przypadku konfliktu z władzami (Izby Lekarskiej, MZ lub innymi), w przypadku zastosowania leczenia metodami odbiegającymi od przyjętych algorytmów leczenia, a wykazujących się mimo tego sprawdzoną skutecznością.
  • występowania w obronie i na rzecz interesów swoich członków.

Działania Towarzystwa