Towarzystwo Lekarzy
Medycyny Zintegrowanej

Powstało 15 lipca 2017 r.

Zbliża się VI Sympozjum TLMZ, temat przewodni: „tajemnice witaminy D3”.

Data i miejsce spotkania: 9 września 2023, Aula miesięcznika ZDROWIE bez leków, ul. Rudzka 22, 95-030 Rzgów.

Powołujący Towarzystwo lekarze uważają, że MEDYCYNA JEST SZTUKĄ dokonywania właściwych wyborów,
mających na celu wyleczenie chorego, w oparciu o posiadaną wiedzę i doświadczenie lekarza.

Widzimy ZAWÓD LEKARZA, jako WOLNY ZAWÓD – możliwy do wykonywania w oparciu o sprawdzoną wiedzę medyczną,
której zastosowanie będzie możliwe w związku z POTRZEBAMI I WOLĄ PACJENTÓW.

Nasz cel

W ramach sztuki medycznej, korzystając z wolności w wyborze metod i środków leczenia, weryfikujemy dostępną wiedzę w praktyce – zgodnie z zasadami medycyny opartej nie tyko na faktach (EBM), ale i na DOŚWIADCZENIU (Evidens  Based  Medicine  &  Practice – EBMP), bo o ostatecznej wartości leku, czy metody – decydują lekarze widzący w swoich praktykach ich efekty.

JESTEŚMY LEKARZAMI INTEGRUJĄCYMI WIEDZĘ i praktyczne umiejętności różnych specjalizacji klinicznych, z wiedzą i doświadczeniem z zakresu dziedzin nie wykładanych w polskich uczelniach medycznych, ale stosowanych z powodzeniem, dla dobra pacjentów na całym świecie.

Naszym celem jest wzmocnienie znaczenia PROFILAKTYKI, oraz dalsze doskonalenie skuteczności LECZENIA, poprzez realizację naszych celów statutowych.

Powołaliśmy Towarzystwo dla

  • UŁATWIENIA WYMIANY DOŚWIADCZEŃ pomiędzy członkami, jak i pomiędzy podobnymi organizacjami lekarskimi z kraju oraz świata,
  • INICJOWANIA BADAŃ NAUKOWYCH, potwierdzających mechanizmy skutecznego działania stosowanych przez nas metod i środków – zwłaszcza w leczeniu CHORÓB PRZEWLEKŁYCH,
  • ułatwiania ZDOBYWANIA STOPNI NAUKOWYCH,
  • ORGANIZOWANIA SYMPOZJÓW, zebrań i konferencji naukowych,
  • ORGANIZOWANIA SZKOLEŃ I CERTYFIKOWANIA medycznej wiedzy i umiejętności z zakresu Medycyny Integracyjnej, poprzez ustalanie algorytmów leczenia (zwłaszcza chorób przewlekłych).
  • utworzenia strony www,
  • stworzenia różnych możliwości dla PUBLIKOWANIA PRAC NAUKOWYCH – zwłaszcza swoim członkom,
  • ochrony prawnej dóbr członków, w przypadku konfliktu z władzami (Izby Lekarskiej, MZ lub innymi), w przypadku zastosowania leczenia metodami odbiegającymi od przyjętych algorytmów leczenia, a wykazujących się mimo tego sprawdzoną skutecznością.
  • występowania w obronie i na rzecz interesów swoich członków.

Działania Towarzystwa