I FORUM ZDROWIA Medycyna integracyjna w leczeniu chorób przewlekłych i nowotworowych

Chorzów, 25 maj 2019
PROGRAM KONFERENCJI
9.00 – 9.15 Otwarcie
9.15 – 11.00 SESJA I – Leczenie spersonalizowane

Heterogenność guza nowotworowego – dr hab. n. med. Bogdan Michalski Prezes Polskiego Towarzystwa Hipertermii Onkologicznej, Zakład Profilaktyki w Ginekologii i Położnictwie Katedry Zdrowia Kobiety Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Clinic Life, Katowice
Immunoterapia raka oparta na komórkach dendrytycznych w połączeniu z blokadą punktu kontrolnego PD-L1 lub PD-1 i wirusoterapią – dr Thomas Neßelhut Praxisgemeinschaft für Zelltherapie Duderstadt GmbH & Co. KG , Deutschland
Szczepionki w oparciu o wirusy onkogenne w leczeniu nowotworów – dr Arno Thaller Praxisklinik Arno Thaller, Benzing, Deutschland
Nowotworowe komórki krążące – dr n. przyr. Anna Pizon SIMFO GmbH, Bayreuth, Deutschland
Immunoterapia w onkologii – dr n. med. Agata Kachel-Flis Katowickie Centrum Onkologii, Clinic Life, Katowice
11.00 – 13.00 DYSKUSJA Moderatorzy: dr hab. n. med. Bogdan Michalski, dr n. med. Janusz Vorreiter
13.00 – 13.30 Czas na kawę i odświeżenie umysłu
13.30 – 15.45 – SESJA II – Rehabilitacja, psychologia, dieta spersonalizowana
Wpływ otoczenia na ekspresję genów – prof. dr hab. n. med. Urszula Mazurek Bielska Wyższa Szkoła im. J. Tyszkiewicza w Bielsku-Białej
Badanie rodowych wzorców energetycznych metodą termografii dynamicznej dr n. med. Krzysztof Krupka, Prof. GWSP, Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K. Goduli w Chorzowie, Ordynator Oddziału Rehabilitacji Ogólnoustrojowej, Szpital św. Rafała, Kraków Udział witaminy E w suplementacji diety osób przewlekle chorych – dr hab. n. med. Renata Polaniak, Zakład Żywienia Człowieka Wydziału Zdrowia Publicznego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Zdrowe żywienie – dr n. o kult. fiz. Anna Stolecka-Warzecha Katedra i Zakład Podstawowych Nauk Biomedycznych Wydziału Farmacji z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Clinic Life, Katowice
Podejście osteopatyczne oraz rola powięzi wg. modelu FM Stecco(r) w opiece nad pacjentem przewlekle chorym – D.O. mgr Przemysław Sekuła, rehabilitant, osteopata, International Stecco(r) teacher, KINESIA, Kraków
Mąż i żona jako opiekunowie osoby chorującej przewlekle – dr n. psych. Agnieszka Pietrzyk Katowickie Centrum Onkologii, Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Clinic Life, Katowice
Zdrowy styl życia jako prewencja chorób metabolicznych – dr n. med. Agnieszka Witkowska Fundacja Zdrowego Życia, Katowice
15.45 – 17.15 – DYSKUSJA Moderator: prof. dr hab. n. med. Urszula Mazurek
17.15 – Czas na przekąskę dodającą energii
O FORUM
ORGANIZATOR: Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K. Goduli
PATRONAT HONOROWY: Prof. dr hab. Andrzej Klasik – Rektor Honorowy Górnośląskiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości im. K. Goduli mgr inż. Andrzej Kotala – Prezydent Miasta Chorzów
KOMITET NAUKOWY: prof. dr hab. n. med. Urszula Mazurek – Bielska Wyższa Szkoła im. J. Tyszkiewicza dr hab. n. med. Bogdan Michalski – Prezes Polskiego Towarzystwa Hipertermii Onkologicznej, Zakład Profilaktyki w Ginekologii i Położnictwie Katedry Zdrowia Kobiety Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Clinic Life, Katowice dr hab. n. med. Renata Polaniak – Zakład Żywienia Człowieka Wydziału Zdrowia Publicznego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach dr hab. n. med. Jacek Durmała – Prezes Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji, Katedra i Klinika Rehabilitacji Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Clinic Life, Katowice dr n. med. Krzysztof Krupka – Prof. GWSP – Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K. Goduli, Ordynator Oddziału Rehabilitacji Ogólnoustrojowej, Szpital św. Rafała, Kraków dr n. med. Janusz Vorreiter – Praxis für integrative Medizin, Hinterschmiding dr. rer. nat. Thomas Neßelhut – Praxisgemeinschaft für Zelltherapie Duderstadt GmbH & Co. KG dr Arno Thaller – Praxisklinik Arno Thaller, Benzing dr n. med. Agata Kachel-Flis – Katowickie Centrum Onkologii, Clinic Life, Katowice dr n. psych. Agnieszka Pietrzyk – Katowickie Centrum Onkologii, Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Clinic Life, Katowice dr n. przyr. Anna Pizon – SIMFO GmbH, Bayreuth, Deutschland dr n. o kult. fiz. Anna Stolecka-Warzecha – Katedra i Zakład Podstawowych Nauk Biomedycznych Wydziału Farmacji z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Clinic Life, Katowice dr n. med. Agnieszka Witkowska – Fundacja Zdrowego Życia, Katowice
INFORMACJE
INWESTYCJA: 490 zł – przy wpłacie do 30 kwietnia 2019 roku 550 zł – przy wpłacie do 25 maja 2019 roku Studenci i absolwenci GWSP – 350 zł
Konto: 53 1140 1078 0000 2162 4700 1016 (proszę w przelewie dodać opis: Forum Zdrowia) (opłata obejmuje uczestnictwo w konferencji i materiały konferencyjne)
BIURO FORUM ZDROWIA I ADRES DO KORESPONDENCJI:
Joanna Musik Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K. Goduli, 41-506 Chorzów, ul. Racławicka 23. tel./fax 0048 32 349 48 03 e-mail: forumzdrowia@gwsp.edu.pl
MIEJSCE FORUM: kampus Górnośląskiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości im. K. Goduli, 41-506 Chorzów, ul. Racławicka 23