Zarząd

prof. Andrzej Frydrychowski

Prezes


benaki@op.pl

dr Janusz Kołodziejczyk

Vice Prezes

+48 605 361 313
jk.omnibus@gmail.com

Adam Przygoda

Vice Prezes

dr Marek Ślusarski

Skarbnik

+48 602 755 381
dr-slusarski@post.pl

dr Jacek Borowicz

Vice Prezes

+48 602 248 921
drjacekborowicz@gmail.co

dr Witold Kowalewski

Sekretarz

+48 602 227 012
pommoc@edemed-terapia.com.pl

dr Zygmunt Hortmanowicz

Vice Prezes

+48 601 318 373
instytut.doktorhort@gmail.com

Komisja rewizyjna

dr Maria Ostasiewicz-Misiuna

dr Anna Janaszek-Borek

dr Bogusław Dembiński