Życie i zdrowie w kontekście hybrydyzacji człowieka!

Konferencja im. W. Sedlaka, 18-19 luty 2022 r.

KOLEŻANKI i KOLEDZY.
Szanowni Państwo.

Czas naszego życia, współtworzy nasze czasy – a są one wciąż pełne nowych wyzwań i perspektyw.
Co tedy mamy myśleć – jako ludzie?
Co robić – jako lekarze?
Jakimi środkami dysponujemy – jako ucieleśnione w tym świecie, istoty duchowe?
Medycynę można uprawiać na różne sposoby; od bycia mechanikiem naprawiającym uszkodzone ciała, poprzez zachowawcze korekty zużywających się ciał – do ingerencji w materię ciał, poprzez przypisaną im psychikę.

A może w inny jeszcze sposób?
Wybór warsztatu medycznego, określającego; czym zajmiemy się w medycynie – zależy od naszej wrażliwości, temperamentu, ciekawości, kondycji fizycznej etc.
Wybór drogi życiowej, na której wykonywany zawód jest tylko sposobem do zdobywania środków na przeżycie, jest oparty na odnalezieniu w sobie – bardziej lub mniej uświadomionej skłonności do szukania prawdy o życiu, jego celu i miejscu w ISTNOŚCI.
Główny nurt kultury – czyli tego co stworzyliśmy jako ludzie, prowadzi nas w tym poszukiwaniu do szkół i kościołów. Te zamykają nas w obrębie praw i tajemnic, których jeśli nie zakwestionujemy poznawczo – to się nimi spetryfikujemy, nie pozwalając sobie na dalszy rozwój.


Ponieważ droga każdej ludzkiej istoty jest inna, to właśnie dzięki naszej różnorodności – rozmawiając ze sobą TWARZĄ W TWARZ, możemy się wzajemnie uczyć. Tak zwane spotkania naukowe – mogły by temu służyć, gdyby pozwalały na nieskrępowaną wymianę myśli. Ale w nauce i religii istnieją TABU. Szczęście, że dla każdego inne…
Zapraszam wszystkich, na takie właśnie INTERDYSCYPLINARNE spotkanie w dniach od 18 do 19 lutego br. do Krakowa.

Jednymi z „oznajmujących” swoje prawdy, będą członkowie TLMZ:
dr Krzysztof Krupka,
o. dr Jacek Maria Norkowski,
Janusz Kołodziejczyk.


Program Konferencji i dane do zakupu biletów
https://app.evenea.pl/event/879341-1/

Jan Góral
17 1090 2590 0000 0001 4948 4257
e-mail: ffrontw.2021@gmail.com
telefon: 609 102 559


PROGRAM KONFERENCJI

18 luty 2022 r.

11.00

Jan Góral – Wstęp, przywitanie i powód zorganizowania konferencji. Czy poglądy Włodzimierza Sedlaka – zyskały, bądź straciły na aktualności?

11.15

dr hab. inż. Maciej Adamski – System energetyczny człowieka.

12:00

dr Agnieszka Malczewska-Błaszczyk – DNA (528 hz) i inne ważne częstotliwości – na tu i teraz, w odniesieniu do nowych paradygmatów.

12:45

Dorota Kamińska – Od Obłazowej, do CERN – Wielkiego Zderzacza Hadronów.

13:30

Iwona Pawlik – Prezentacja Fundacji „Kobiety Ziemi”.

13:45

Jan Rybski – Medycyna i lingwistyka falowa wg Garjajewa.

14:30 – 15:30

przerwa obiadowa

15:30

Anna Mazurczyk – Żeby być zdrowym, trzeba być mądrym. Jak pożywienie wpływa na nasze myślenie?

16:15

prof. Jan Mackiewicz – Temat zostanie podany po ustaleniu z prelegentem.

17:00

inż. Małgorzata Wołukanis – Energetyczne aspekty budowy człowieka

18:00

dr Adam Adamski – Działanie fali solitonowej i spinowej w percepcji człowieka.

18:40

Jolanta Kulesza – Elektrosmog, a orgonity.

19:10

Bernadetta Daniszewska – Jak Covid mnie uzdrowił?

19:40

Maciej Witkowski – Panel o strachu, jego psychosomatycznym i bioenergetycznym działaniu.

19 luty 2022 r.

10:00

Jan Góral – otwarcie drugiego dnia konferencji.

10:10

o. dr Jacek Maria Norkowski – Czy prof. Włodzimierz Sedlak rozwiązał zagadkę życia?

10:55

prof. Jakub Lichański – Poglądy Stanisława Lema (Golem XIV), a bioelektronika prof. Sedlaka.

11:40

prof. Tadeusz Kasperczyk – Bioenergetyka ciała,

12:25

dr Diana Wojtkowiak – Pola torsyjne i WIMP w organizmach żywych.

13:45

dr Janusz Kołodziejczyk – Bruno Groening; pola torsyjne w działaniu…

14:30

Ewa Pawela – Między nami cyborgami – o geoinżynierii transhumanizmu, w aspekcie zdalnego sterowania człowiekiem.

15:15- 16:15

przerwa

16:15

Adam Mazurek – O szkodliwości psycho-somatycznej zdalnego nauczania.

17:00

dr Krzysztof Krupka – Uzdrowienie czy leczenie, a przebieg procesów energetycznych w układzie biologicznym człowieka.

17:45

dr Hubert Czerniak – Śladami ks. Włodzimierza Sedlaka.

18:30

Roman Aleksandrowicz – Układ immunologiczny, a szczepienia w świetle homeopatii.

19:15

inż. Jerzy Czerny – Bioelektoroniczny masaż akupresurowo-limfatyczny – teoria i praktyka

20:00

Marek Taran – Sekrety świętej żeńskości – na pograniczu mistyki i nauki.


W imieniu Zarządu TLMZ
w nowym roku
zdrowia, wytrwałości i odwagi w głoszeniu swoich prawd
życzy Janusz Kołodziejczyk


14 maja br.
TLMZ organizuje w Warszawie
jednodniowe spotkanie poświęcone KLAWITERAPII
(więcej informacji w następnym komunikacie)