IV Sympozjum TLMZ – udział on-line

OSOBY WPŁACAJĄCE NA TRANSMISJĘ ON-LINE
PROSIMY O KONTAKT Z
PANIĄ KATARZYNĄ MALIK MENDELSKĄ TEL. 604 450 039
DOSTANĄ ONE INDYWIDUALNY LINK DO SPOTKANIA