II sympozjum TLMZ – szczegóły

PROGRAM

II Sympozjum

Towarzystwa Lekarzy Medycyny Zintegrowanej

Skaryszew 07-09.06.2019

 
 

godzina 15.oo

Otwarcie 2 Sympozjum TLMZ

godzina 15.15

PANEL INTEGRACJA Historia i stan obecny integracji w medycynie polskiej i światowej.

Uczestnicy panelu: Prof. dr hab. n. med. Bohdan Wasilewski, Dr n. farm. Ewa Danuta Białek, Dr Eustachiusz Gadula, Dr Janusz Kołodziejczyk, Mgr inż. Jerzy Zięba. Uczestnicy panelu nakreślą historię i sens INTEGRACJI w medycynie, a konkretnie w Towarzystwie Lekarzy Medycyny Zintegrowanej. Jest koniecznym aby zdefiniować; co i z czym chcemy łączyć, jak ma wyglądać efekt takiego zintegrowania w TLMZ. Jedno jest pewne; czym więcej lekarz wie i potrafi – tym jest skuteczniejszy w walce o zdrowie. Taki cel przyświecał tworzeniu TLMZ i to chcemy osiągnąć. Wyniknie z tego konieczność zdefiniowania; kim jest człowiek i jakie działania i terapie należy w związku z tym przewidzieć i zastosować, aby utrzymać tegoż człowieka w zdrowiu, a jeżeli zdrowie straci – to jak najskuteczniej, bez działań ubocznych, prosto, tanio i przystępnie można je przywrócić. Kryteria definicji istoty ludzkiej, powinny obejmować wszystkie możliwe płaszczyzny, na których przejawia się człowiek. Natomiast ile z tych płaszczyzn zainteresuje lekarza, który zagospodaruje je, zgłębi ich naturę rozpoznając cechy zdrowia i choroby i rozwinie wiedzę z tego wynikłą w swój warsztat medyczny z którego będzie znany? A z ilu gromadzonych przez terapeutę w pocie czoła umiejętności, skorzystać będzie chciał jego pacjent – zależeć będzie od światopoglądu i wiedzy jednego i drugiego. Kim więc jest człowiek? Czy tylko ciałem – sumą tkanek, narządów i układów, napędzanych energią przemian chemicznych – jak to widzą post kartezjańscy redukcjoniści, zdający się tworzyć najgłośniej dziś wyrażany nurt medyczny? Czy może człowiek; to znacznie bardziej złożona istota psychosomatyczna, uwikłana społecznie i środowiskowo, a jak niektórzy chcą wierzyć – połączona z duszą i duchem? Jesteśmy otwarci na narracje każdego, kto realizował, lub realizuje model ponad kartezjański, starając się dociec prawd spoza mainstream’u. Osoby które utworzą Panel – to pasjonaci, którym było dane zrealizować swoje autorskie wizje medycyny. Działając w określonym czasie, byli jednocześnie świadkami zdarzeń o których opowiedzą. To co przekażą, ma już dziś wartość historyczną, stającą się fundamentem dla działań tworzących obecną rzeczywistość medyczną.   – Prof. dr hab. n. med Bohdan Wasilewski – w latach 80 ub.w. Przewodniczący Sekcji Medycyny Psychosomatycznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego – współdziałającej z Sekcją Chorego Somatycznie Polskiego Towarzystwa Psychologicznego – umacniał i doskonalił podwaliny powojennej psychosomatyki polskiej, korzystając z dokonań wielu wspaniałych polskich lekarzy (np. Juliana Aleksandrowicza, czy Antoniego Kępińskiego). Jest członkiem: NY Academy of Sciences, International Collegium of Psychosomatic Medicine, International Balint Society, American Psychosomatic Society, European Network of Psychosomatic Medicine i szeregu innych krajowych i międzynarodowych stowarzyszeń naukowych. Odbył staże naukowe: Univ. München, Berlin Univ., Basel Univ., Boston Univ., Harvard Univ., Zürich Univ., Würzburg Univ., NY Univ., London Univ., Leeds Univ., Rosyjska Akademia Nauk – Moskwa, Universita di Milano.   – dr Eustachiusz Gadula – w latach 70/80 ub.w. kreował – wprowadzając w życie w wiodących ośrodkach medycznych w Polsce, model autorskiej rehabilitacji medycznej, opartej na zintegrowanej wiedzy medycznej. Jeden z pionierów akupunktury i skarbnica wiedzy z tej dziedziny medycyny w Polsce, członek zarządu wielu kadencji i członek honorowy Polskiego Towarzystwa Akupunktury. Bezkompromisowy dyskutant wielu spotkań medycznych. Znany bloger medyczny. Lekarz humanista nie tylko z nazwy. Pasjonat swojego zawodu. – Dr n. farm. Ewa Danuta Białek – w latach 90 ub.w. doskonaliła system PSYCHOSYNTEZY, biorąc aktywny udział w wielu działaniach środowiska psychosomatyków w kraju i zagranicą. Od ponad 23 lat pionierka psychosyntezy w Polsce – psychologii całego człowieka, psychologii z duszą, psychologii samoświadomości. Członkini Amerykańskiego Stowarzyszenia Psychosyntezy (AAP), Europejskiego Stowarzyszenia Psychosyntezy Psychoterapeutycznej oraz International Society of Personalized Medicine (Japonia), jak też Stowarzyszenia Autorów i Wydawców (SaiW) i Stowarzyszenia Autorów Polskich. Posiada certyfikacje międzynarodowe: TRENERA PSYCHOSYNTEZY, w tym psychosyntezy menadżerskiej i organizacyjnej; Coach for Personal Well Being i Transformational Life Coach – akredytowane przez CCE. Jest autorka 42 książek i kilkudziesięciu prac naukowych w różnych dziedzinach.   – Dr Janusz Kołodziejczyk jest lekarzem – uruchomił w 1985 roku w Koszalinie pierwszy polski Ośrodek Medycyny Naturalnej, w którym zrealizował projekt szerokiej integracji medycznej, gdzie w psychosomatycznym zespole (ponad 20 osób), leczono zachowawczo osoby przewlekle chore, metodami sterującymi samozdrowieniem (akupunkturą, homeopatią, ziołami, dietą, terapią manualną, psychoterapią, hipnoterapią itp.). Organizował szkolenia: (pierwszy duży kurs Homeopatii – ponad stu lekarzy – prowadzony przez dr Petera Fishera, późniejszego lekarza brytyjskiej rodziny królewskiej) i pierwsze polskie konferencje medyczne pn. „INTEGRACJA” w których brało udział do 500 różnych terapeutów z kraju zagranicy. Propagował ruch hospicyjny. Wydawał książki (pierwsze polskie podręczniki homeopatii i akupunktury) i czasopisma (Akupunktura Polska i Medycyna Naturalna). Autor książek i publikacji medycznych. Nauczyciel terapeutów na prowadzonych przez siebie kursach.   – Mgr. inż. Jerzy Zięba – ceniony przez wielu lekarzy propagator nurtu suplementacji w Polsce, zwalczany zaciekle przez lobby interesów – za bezkompromisowość wypowiedzi w obronie uczciwej medycyny. Człowiek wielu zawodów; pracując jako licencjonowany w Australii i USA hipnoterapeuta, wykorzystywał tę technikę również do pracy z ciałem – zdobywając wiele unikalnych do dziś doświadczeń, o których opowie. Przekaże też wiele informacji ze światowych spotkań środowiska psychosomatyków – w których brał i bierze udział.   Integracja w medycynie, zawsze była awangardą zmian – bo łączenie różnych nurtów, umiejętności i punktów widzenia, jest początkiem nowego. A nowe w medycynie, to nadzieja dla chorych i radość dla terapeutów – jednocześnie zagrożenie dla tego, co w danym czasie jest standardem.

Godzina 18.3o

Sesja WARSZTAT PRACY LEKARZA TLMZ

  Sesja ta, to okazja, do krótkiego przedstawienia się członków TLMZ, jak i swoich warsztatów pracy. Pokazania oryginalności pracy z osobą chorą, wykazania sensu łączenia różnej wiedzy, dla osiągnięcia celu, jakim jest WYLECZENIE.

Dr Marek Ślusarski Kobieta w gabinecie ginekologa TLMZ. Dr Witold Kowalewski Podtrzymywanie zdrowia w gabinecie lekarza TLMZ. Dr Jerzy Sławiński Medycyna Regeneracyjna w gabinecie lekarza TLMZ. Dr Adam Przygoda Spektrum autoimmunologiczne, narzędzie lekarza TLMZ. Dr Andrzej Więckowski Próby odwracania procesów nowotworowych – własne doświadczenia lekarza TLMZ. Dr Janusz Kołodziejczyk Mentoring Psychoedukacja Refleksoterapia SZTUKA MEDYCZNA w gabinecie lekarza TLMZ.

Godzina 21.oo

KOLACJA

Po kolacji

Nadzwyczajne Walne Zebranie Towarzystwa Lekarzy Medycyny Zintegrowanej (TLMZ)

 
 

SOBOTA 08 czerwca 2019 godzina 09.oo – 20.oo

Komisja Nauki TLMZ Sprawozdanie z odbytego szkolenia dla lekarzy TLMZ

Podsumujemy szkolenie, jakie TLMZ zorganizował dla swoich członków i które już się odbyło w Wągrowcu.

Godzina 09.3o

PANEL STOPA CUKRZYCOWA – jak nie dopuścić do amputacji.

Organizatorzy tego panelu, pokładają w nim duże nadzieje na pokazanie i wykazanie, że zintegrowane działanie – nawet w najpoważniejszych rokowniczo problemach zdrowotnych, może nie tylko tę nadzieję dać, ale stać się realną szansą dla chorego człowieka. Chcemy przedstawić przykłady efektów niektórych tylko terapii „pozareferencyjnych”, dzięki efektom których zaprzeczymy i wykażemy; że martwica tkanek – jako najgroźniejsze powikłanie „stopy cukrzycowej”, nie musi kończyć się amputacją. Głos zabiorą praktycy: Dr Janusz Kołodziejczyk – powie, jakie rezultaty w walce o zdrowie „cukrzyków” może osiągnąć tylko przy pomocy edukacji – również lekarz będący na kontrakcie z NFZ (jeżeli chce mu się i potrafi), Dr Witold Kowalewski – powie o efektach uzyskanych przed laty dzięki pierwszemu w Polsce – dotętniczemu podaniu wody utlenionej, Dr Stanisława Moczała i dr Andrzej Moczała – opowiedzą o efektach stosowanego przez nich łączenia akupunktury i dotętniczego ozonowania, u chorych w schyłkowych już stanach niedokrwienia kończyn zagrożonych amputacjami. Dr Piotr Rossudowski i niemiecki fizyk Dr Dirk Hüttenberger – uzmysłowią nam, jak światło może jeszcze bardziej poprawić szanse na uratowanie stopy skazanej na amputację – tworząc bogatszy, alternatywny kompleks działań medycznych. Mgr inż. Jerzy Zięba, obiecał przedstawić nam analizę piśmiennictwa nt. diety ketogennej – jeżeli oczywiście będzie mógł bezpiecznie wrócić do Polski… Ale nawet gdyby fizycznie nie mógł być obecny, to Internet wiele możeJ i zobaczymy pana Jerzego na ekranie. Co za czasy!!!

Dr Janusz Kołodziejczyk Chory na cukrzycę t.2, w gabinecie lekarza POZ – dieta contra amputacja. Dr Witold Kowalewski Odległe efekty pierwszego polskiego zabiegu dotętniczej perfuzji ozonowanego roztworu 0.9% NaCl w zarostowym zapaleniu tętnic kończyn dolnych. Dr Stanisława Moczała, dr Andrzej Moczała Efektywność dotętniczej perfuzji ozonowej i akupunktury – przeciw amputacji stopy. Dr Piotr Rossudowski Zastosowanie światła w leczeniu stopy cukrzycowej. Dr Dirk Hüttenberger, (RFN) Burg Apotheke Fotosensybilizatory w leczeniu stopy cukrzycowej.

Godzina 12.oo

SESJA VARIA

Podczas sobotniej sesji VARIA (różności), przedstawią nam się niezwykli lekarze, których dorobkiem jest połączenie w swoich autorskich podejściach do medycyny; różnych dziedzin, kierunków, specjalizacji i filozofii medycznych. Na przykładzie ich warsztatów pracy, wszyscy (a zwłaszcza młodzi adepci medycyny), będą mogli ocenić – jak bardzo opłaca się być otwartym i odważnie konsekwentnym w swej ciekawości lekarskiej. Ale też dobitnie wyniknie stąd wniosek; że trafność diagnozy i skuteczność terapii – zwłaszcza w obecnej dobie, zawsze pozostają w związku z widzeniem człowieka, jako części przyrody.

MEDYCYNA ZINTEGROWANA – TO MEDYCYNA EKOLOGICZNA.

  Prof. dr hab. n. med. Andrzej FRYDRYCHOWSKI – absolwent Gdańskiej Akademii Medycznej. Jest chirurgiem i fizjologiem. Zawsze był lekarzem niepokornym, nie ulegającym żadnym naciskom. Talent, pracowitość i ciekawość – doprowadziły go na szczyt kariery naukowej, dającej samodzielność badawczą, co pozwala mu obecnie oficjalnie zajmować się weryfikacją nieoficjalnych teorii i metod i produktów. Na początku swojej przygody naukowej, był skupiony na badaniach odruchów u zwierząt. Równolegle interesował się problematyką bólu – zarówno w aspekcie eksperymentalnym jak i klinicznym. Z tej tematyki obronił pracę doktorską. W tym samym okresie zainteresował się także walką z bólem metodami niekonwencjonalnymi, a przede wszystkim akupunkturą (refleksoterapią). Szkolił się w tej dziedzinie intensywnie, uzyskując wszystkie 4 poziomy umiejętności na specjalistycznych kursach prowadzonych przez Profesora Zbigniewa Garnuszewskiego. Wiedzę z zakresu akupunktury pogłębił podczas wyjazdu szkoleniowego do Korei Północnej w 1985 roku, gdzie przebywał jako stypendysta Ministerstwa Zdrowia. Był członkiem założycielem, jak i członkiem władz Polskiego Towarzystwa Akupunktury. Opublikował wiele oryginalnych prac z zakresu refleksoterapii, oraz opracował unikalny system do refleksoterapii zwany „dr ANDREW”, za który otrzymał szereg nagród międzynarodowych. Jednocześnie prowadził pracę nad doskonaleniem unikalnej, nieinwazyjnej metody monitorowania zmian szerokości przestrzeni podpajęczynówkowej i amplitudy tętnienia powierzchni mózgu – służącej do wykrywania wczesnego obrzęku mózgu. Na podstawie opublikowanych ponad 150 prac badawczych z tej tematyki, otrzymał stopień doktora habilitowanego i tytuł profesora zwyczajnego. Tematyką medycyny zintegrowanej zajmuje się od zawsze. Wykład pt. ALERGIE, będzie dla prof. Frydrychowskiego pretekstem do pokazania mechanizmów patofizjologii chorowania i zdrowienia. Godny polecenia!   Prof. dr n. med. Krzysztof KRUPKA – to absolwent Wojskowej Akademii Medycznej w Łodz, specjalista neurologii, rehabilitacji i chorób wewnętrznych, z ekspercką wiedzą z zakresu dietetyki, tradycyjnej medycyny chińskiej, ayurwedy, izopatii, homotoksykologii, ziołolecznictwa oraz terapii psychoonkologicznej. Posiadana wiedza pozwala mu w sposób harmonijny łączyć współczesną wiedzę medyczną z tradycyjnymi metodami leczniczymi. Od 2012 roku pełni rolę ordynatora oddziału rehabilitacji ogólnoustrojowej w szpitalu Św. Rafała w Krakowie, a do 2017 był konsultantem medycznym w centrum hipertermii medycznej i zintegrowanej terapii nowotworów w Krakowie. Od 2015 roku jest nauczycielem akademickim w KWSPZ w Krakowie i GWSP w Chorzowie gdzie wykłada fizjologię i immunologię człowieka oraz medycynę naturalną W swoim obszarze zainteresowań, lokuje też zagadania neurochemii, neurofizjologii, psychofarmakologii, terapii światłem, dźwiękiem, wodolecznictwa i zintegrowanego treningu sportowego. Od 2017 roku jest wiceprezesem Polskiego Towarzystwa Edukacji Psychosomatycznej, a od kilku lat prowadzi w dziedzinie psychosomatyki badania naukowe, uczelniami medycznymi; CMUJ, ŚUM, WMUM. Na podstawie 10 letnich badan i 20 tys. przypadków klinicznych – w medycynie, ale także w psychologii, sporcie wyczynowym oraz ekonomii małych firm – opracował zasady nowej dziedziny medycznej jaką jest neuropsychosomatyka (NEUROPSYCHOSOMATYKA, to nauka zajmująca się spójnością mózgu i serca w przestrzeni medycznej, psychologicznej, społecznej – ale też i ekonomicznej). W oparciu o wieloletnie badania nad przemianami energtycznymi człowieka, opracował oryginalny system diagnostyki człowieka, pod nazwą: Skaningowa Diagnostyka Termoregulacyjna. Dzięki tej metodzie, udało się wykonać unikalną w świecie analizę psychoenergetycznej, łączącą w sobie medycynę, fizykę i psychologię. Jest autorem i współautorem licznych artykułów, skryptów i podręczników, oraz opatentowanych urządzeń do terapii światłem i dźwiękiem. Prowadzi prywatną praktykę lekarską. Profesor Krzysztof KRUPKA może zaimponować rozległością swoich zainteresowań medycznych i wielowymiarowością oglądu Natury i ciała człowieka. Talent, pracowitość i nieokiełznana ciekawość, uczyniły jego sztukę medyczną jedyną w swoim rodzaju – mimo jeszcze młodego wieku, już godną najwyższego uznania. Może być przykładem odwagi i rozwagi – co dobrze wróży na przyszłość. Podzieli się z nami, (niestety) tylko fragmentem swojej wiedzy – ale będą to fizjologiczne podstawy zdrowia i choroby. Coś o czym się obecnie podczas spotkań lekarskich prawie nie mówi. . Zadając pytanie: „Czy to różny proces?”, otwiera pole do bardzo ciekawej dyskusji o fizjologicznych mechanizmach samoregulacji organizmów. Warto nadstawić uszu i odważyć się na erystyczne dociekanie prawdy. Trudno będzie sprostać temu błyskotliwemu wykładowcy, ale przecież przyjemnością jest dociekanie prawdy z mądrymi osobami. Właśnie będzie ku temu okazja…   Dr Eustachiusz Gadula chirurg i rehabilitant, znakomity akupunkturzysta, absolwent Akademii Medycznej w Gdańsku – opowie o własnej metodzie leczenia bólu okołooperacyjnego. Historię (również medycyny) tworzą odważni i pomysłowi ludzie. Doktor Gadula jest jednym z nich. Niezwykła okazja na wysłuchanie jego historii.   Dr Jacek Borowicz – absolwent Warszawskiej Akademii Medycznej, przybliży nam zawiłości szczególnie trudnych do leczenia wewnątrzkomórkowych infekcji, wywoływanych przez sprytne (choć jednokomórkowe) organizmy. Ludzki intelekt, contra inteligencja Natury. Ważne i bardzo ciekawe zagadnienie. Wiedza i inteligencja wykładowcy – stosowne do wagi tematu. Warto być świadkiem tego wystąpienia.   Dr Marek Ślusarski – absolwent Akademii Medycznej w Gdańsku, dociekliwy lekarz całego człowieka, a jednocześnie ginekolog/położnik, w pełni świadomy, że co piąta para małżeńska najprawdopodobniej nie będzie mogła mieć własnego dziecka. Istnieje co prawda zapłodnienie „in vitro”, ale po takiej ciąży – matka i dziecko wymagają szczególnej troski, przygotowanie hormonalne kobiety nie jest obojętne dla zdrowia kobiety, ani dziecka. A potem poród – zwykle „cesarski”… „Niepłodność” Warto wysłuchać uważnie tego wykładu w kontekście następnego wywodu o mikrobiomie noworodka… Jest to zaplanowany przez nas dyptyk, który dokona się wiedzą dwu lekarzy – członków Zarządu TLMZ. Ta wiedza, chyba tylko u nas…   Dr Witold Kowalewski – absolwent Łódzkiej Akademii Medycznej, wrażliwy człowiek (artysta kabaretowy) i współczujący lekarz pediatra – w znakomicie przygotowanym i udokumentowanym wystąpieniu, będzie chciał zwrócić uwagę, na niepokojącą modę, wymuszania cięcia cesarskiego przez nierozumiejące mechanizmów Natury matki. Natura zaplanowała przechodzenie dziecka przez „kanał rodny” nieprzypadkowo, bo wtedy właśnie dziecko otrzymuje matczyny posag bakteryjny- na całe życie, najbogatszy prezent, od którego zależy późniejsze zdrowie dorastającej osoby, albo różne choroby. Moda i pozorna „wygoda” cięcia, może mieć poważne skutki dla dziecka i późniejszego dorosłego człowieka. W dobie kontestacji jakości szczepionek i blokowania przez lobby szczepionkowe merytorycznej dyskusji na ten temat – wykład: „Mikrobiom noworodka i niemowlęcia”, wnikliwie przemyślany przez doświadczonego pediatrę – wydaje się być „głosem wołającego”… albo może kołem ratunkowym? Czy „próba” zwrócenia uwagi, zaowocuje szerszym dostrzeżeniem problemu przez młode matki i ich starsze teściowe? Czy skończy się na próbie? Kto ma uszy niech słucha – bo to nie płód zadecyduje, czy sam będzie z trudem i bólem szedł na spotkanie świata, czy też zostanie za nogi wyciągnięty – bez bakteryjnego, należnego mu posagu.   Dr n. med. O. Jacek Maria NORKOWSKI OP jest lekarzem humanistą – doktorem nauk medycznych i magistrem filozofii. Patrzy na rzeczywistość nie tylko od strony gęstej materii. Zaraz po ukończeniu Poznańskiej Akademii Medycznej, wstąpił do polskiej prowincji zakonu oo. Dominikanów, gdzie znalazł dogodne warunki do pogłębiania filozoficznej analizy świadomości człowieka. Jak z tego widać, jego lekarskie zainteresowanie istotą ludzką, ma bardzo rozległy charakter psychosomatyczny – w którym społeczne i duchowe uwarunkowania, są realnymi i niezbędnymi składowymi człowieka. Z tej perspektywy umieranie i śmierć stają się integralną częścią życia – co też ojciec-doktor Jacek Norkowski przybliży w swoim wystąpieniu. Jego osoba i powołanie którym jest szeroko rozumiany człowiek, są przykładem – jak w zawodzie lekarza zawiera się nie tylko umiejętność obsługi „maszyny ludzkiego ciała”, ale i profesjonalizm troski o niematerialne elementy osoby. Całość takiej wiedzy tworzy SZTUKĘ MEDYCZNĄ, z której obecnie planuje się odrzeć lekarzy. I choć obecnie medycy już prawie nie używają degradujących człowieka określeń „osobnik” – omawiając stan swoich pacjentów, to sposób organizacji ochrony zdrowia w obrębie kultury (głównie) euroatlantyckiej, sprowadza obecnie całe społeczeństwa do roli stad owiec strzyżonych tępymi nożycami. Leczenie aby nie wyleczyć, normy badań regulowane w oparciu o wyniki finansowe (zamiast naukowe) firm farmaceutycznych, handel narządami ludzkimi, handel dziećmi… W takim świecie, kiedy naukowość pojęcia śmierci, może mieć wymiar finansowy – jest niezbędny niezależny audyt nauki i dyskusja bez żadnej „poprawności”… Wykład godny szczególnej uwagi, w obecnej epoce niepewności moralnej.

Dr Adam Przygoda Spektrum autoimmunologiczne. Dr Jacek Borowicz Zakażenia wewnątrzkomórkowe. Prof. dr hab. n. med. Andrzej Frydrychowski Alergie.

Godzina 14.oo

OBIAD

Prof. dr n. med. Krzysztof Krupka Budowanie zdrowia i budowanie choroby – czy to różny proces? Dr Marek Ślusarski Niepłodność, zapłodnienie, poród – źródła zagrożeń dla dziecka. Dr Witold Kowalewski Mikrobiom noworodka i niemowlęcia. Mgr inż. Jerzy Zięba Dieta ketogenna. Dr n. med. OP Jacek Norkowski Neurologiczne kryteria śmierci człowieka – czy jest możliwe ich naukowe uzasadnienie? Dr Eustachiusz Gadula Leczenie bólu okołooperacyjnego – własna metoda. Mgr Zbigniew Mac Prawo, a SZTUKA LECZENIA – Medycyna Jako Wolny Zawód.

godzina 21.00

WIECZÓR PRZYJACIÓŁ


 

Niedziela 09 czerwca 2019

godzina 09.oo

ŚNIADANIE

Inauguracja Polskiego Towarzystwa Medycyny Zintegrowanej (PTMZ)

Podsumowanie

Godzina 12.oo

Pożegnania