II Sympozjum TLMZ

PROGRAM
II Sympozjum TLMZ
Skaryszew 07-09.06.2019

 


 

PIĄTEK 07 czerwca 2019
godzina 15.oo – 20.oo

Otwarcie 2 Sympozjum TLMZ

PANEL
INTEGRACJA – czego z czym i dlaczego.

Historia i stan obecny integracji w medycynie polskiej i światowej.

Prof. dr hab. n. med. Bohdan Wasilewski,
Dr n. farm. Ewa Danuta Białek,
Dr Eustachiusz Gadula,
Dr Janusz Kołodziejczyk,
Mgr inż. Jerzy Zięba.

Sesja
MÓJ WARSZTAT PRACY

Dr Eustachiusz Gadula
Moja własna metoda leczenia bólu okołooperacyjnego.

Dr Janusz Kołodziejczyk
Mentoring Psychoedukacja Refleksoterapia.

Dr Marek Ślusarski
Niepłodność.

Dr Witold Kowalewski
Mikrobiom noworodka i niemowlęcia.

Dr Jerzy Słowiński
Medycyna Regeneracyjna.

Dr Adam Przygoda
Spektrum autoimmunologiczne.

Dr Andrzej Więckowski
Próby odwracania procesów nowotworowych – własne doświadczenia.

 

Po wybrzmieniu Panelu

Nadzwyczajne Walne Zebranie
Towarzystwa Lekarzy Medycyny Zintegrowanej

 

Godzina 20.oo
Spotkania koleżeńskie.

 


 

SOBOTA 08 czerwca 2019
godzina 09.oo – 20.oo

Komisja Nauki TLMZ
Sprawozdanie z odbytego szkolenia dla lekarzy TLMZ

 

PANEL
CUKRZYCA typu 2,
STOPA CUKRZYCOWA – jak nie dopuścić do amputacji.

 Dr Janusz Kołodziejczyk
Chory na cukrzycę t.2, w gabinecie lekarza POZ – dieta contra amputacja.

Dr Witold Kowalewski
Odległe efekty pierwszego polskiego zabiegu dotętniczej perfuzji ozonowanego roztworu 0.9% NaCl w zarostowym zapaleniu tętnic kończyn dolnych.

Dr Stanisława Moczała, dr Andrzej Moczała
Efektywność dotętniczej perfuzji ozonowej i akupunktury wobec perspektywy amputacji stopy cukrzycowej

Dr Piotr Rossudowski
Zastosowanie światła w leczeniu stopy cukrzycowej.

Dr Tomasz Okołów
Hirudoterapia w leczeniu stopy cukrzycowej.

Mgr inż. Jerzy Zięba
Dieta ketogenna.

 

SESJA
VARIA

Dr Józef Krop
Medyczny wywiad środowiskowy początkiem profilaktyki, diagnozy i leczenia chorób przewlekłych.

Prof. dr hab. n. med. Andrzej Frydrychowski
Alergie.

Dr Jacek Borowicz
Zakażenia wewnątrzkomórkowe.

Prof. dr n. med. Krzysztof Krupka
Budowanie zdrowia i budowanie choroby – czy to różny proces?

Dr n. med. OP Jacek Norkowski
Neurologiczne kryteria śmierci człowieka – czy jest możliwe ich naukowe uzasadnienie?

 

SESJA
MEDYCYNA JAKO WOLNY ZAWÓD

 

Przepisy prawne regulujące tryb postępowania
Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Lekarzy i Sądów Lekarskich.

 

PRZEPISY OBOWIĄZUJĄ RÓWNIEŻ SĘDZIÓW I RZECZNIKÓW –
czyli, jak zgodnie z prawem uprawiać medycynę jako SZTUKĘ LEKARSKĄ.

 

WIECZÓR PRZYJACIÓŁ
godzina 20.00

 


 

Niedziela 09 czerwca 2019
godzina 09.oo

Inauguracja
Polskiego Towarzystwa Medycyny Zintegrowanej (PTMZ).

Obejmie ono swym składem pozostałe grupy zawodowe związane z pielęgnacją zdrowia. Wszyscy chętni, będą mogli zapisać się do Sekcji:

 • Lekarzy veterynarii,
 • Psychologicznej,
 • Farmaceutycznej,
 • Fizjoterapeutycznej,
 • Pielęgniarskiej,
 • Położnych,
 • Masażu,
 • Dietetycznej,
 • Pedagogicznej,
 • Nauk Przyrodniczych,
 • Nauk Ścisłych,
 • ROLNICZEJ,
 • Prawnej itp. oraz…

Sekcji Zwolenników (fascynatów, pacjentów…) Medycyny Zintegrowanej. Chcemy, aby ta właśnie Sekcja, stała się fundamentem piramidy społecznego poparcia idei INTEGRACJI w medycynie – mogącej oddolnie zmienić wiele z tego – z czym nie godzą się; zarówno medycy, jak i pacjenci (którymi wszyscy bywamy).

 

 Wszyscy członkowie PTMZ, będą mieć równe prawa
i w równym stopniu będą mogli wpływać na stan i kształt Towarzystwa.

 

Aby uniknąć trudności z którymi wciąż zmaga się TLMZ – z przyczyn logistycznych, PTMZ zostanie utworzone przy Polskiej Akademii Zdrowia (PAZ), która posiada niezbędne zaplecze (sekretariat, oparcie w księgowości i opiece prawnej, studio telewizji internetowej, stronę internetową) oraz osobowość prawną. Nie musimy więc niczego tworzyć, ani wymyślać – bo wszystko już istnieje. Wystarczy się tylko zapisać…

 

Towarzystwo Lekarzy Medycyny Zintegrowanej (TLMZ), liczy teraz już ponad stu członków. Kiedyś będzie liczyło może kilkuset, albo ponad tysiąc lekarzy – ale niestety, zawsze zależnych od Izb Lekarskich, Ministerstwa Zdrowia, towarzystw medycznych itp. Wciąż zalęknionych i zniewolonych (bardziej lub mniej) – prawem, zaleceniami, presją środowiska a Polskie Towarzystwo Medycyny Zintegrowanej będzie NIEZALEŻNE!!!

 

Uważamy, że PTMZ w krótkim czasie zgromadzi tysiące członków – wtedy nasz głos będzie jak grom…                        

 

W JEDNOŚCI SIŁA!

Print Friendly, PDF & Email
Przejdź do paska narzędzi