Aktualności, wydarzenia, zapowiedzi

II Sympozjum TLMZ

07/09. czerwca 2019
Skaryszew koło Radomia

Dziękujemy serdecznie wszystkim za udział
i zapraszamy na kolejne spotkanie.

Szczegóły już wkrótce

O II SYMPOZJUM TLMZ

Prof. dr hab. n. med. Bohdan Wasilewski,
Dr n. farm. Ewa Danuta Białek,
Dr Eustachiusz Gadula,
Dr Janusz Kołodziejczyk,
Mgr inż. Jerzy Zięba

i inni…

Na skróty lub więcej informacji

Opinie i rekomendacje

Produkty, książki, firmy…
Więcej informacji

Zachęcamy do…

Wydarzenia, akcje społeczne…
Więcej informacji


Powołujący Towarzystwo lekarze uważają, że MEDYCYNA JEST SZTUKĄ dokonywania właściwych wyborów, mających na celu wyleczenie chorego, w oparciu o posiadaną wiedzę i doświadczenie lekarza. Widzimy ZAWÓD LEKARZA, jako WOLNY ZAWÓD – możliwy do wykonywania w oparciu o sprawdzoną wiedzę medyczną, której zastosowanie będzie możliwe w związku
z POTRZEBAMI I WOLĄ PACJENTÓW.


W ramach sztuki medycznej, korzystając z wolności w wyborze metod i środków leczenia, weryfikujemy dostępną wiedzę w praktyce – zgodnie z zasadami medycyny opartej nie tyko na faktach (EBM), ale i na DOŚWIADCZENIU (Evidens  Based  Medicine  &  Practice – EBMP), bo o ostatecznej wartości leku, czy metody – decydują lekarze widzący w swoich praktykach ich efekty.

JESTEŚMY LEKARZAMI INTEGRUJĄCYMI WIEDZĘ i praktyczne umiejętności różnych specjalizacji klinicznych, z wiedzą i doświadczeniem z zakresu dziedzin nie wykładanych w polskich uczelniach medycznych, ale stosowanych z powodzeniem, dla dobra pacjentów na całym świecie.

Naszym celem jest wzmocnienie znaczenia PROFILAKTYKI, oraz dalsze doskonalenie skuteczności LECZENIA, poprzez realizację naszych celów statutowych.

Powołaliśmy więc Towarzystwo dla:

  • UŁATWIENIA WYMIANY DOŚWIADCZEŃ pomiędzy członkami, jak i pomiędzy podobnymi organizacjami lekarskimi z kraju oraz świata,
  • INICJOWANIA BADAŃ NAUKOWYCH, potwierdzających mechanizmy skutecznego działania stosowanych przez nas metod i środków – zwłaszcza w leczeniu CHORÓB PRZEWLEKŁYCH,
  • ułatwiania ZDOBYWANIA STOPNI NAUKOWYCH,
  • ORGANIZOWANIA SYMPOZJÓW, zebrań i konferencji naukowych,
  • ORGANIZOWANIA SZKOLEŃ I CERTYFIKOWANIA medycznej wiedzy i umiejętności z zakresu Medycyny Integracyjnej, poprzez opracowywanie algorytmów leczenia (zwłaszcza chorób przewlekłych).
  • utworzenia strony www,
  • stworzenia różnych możliwości dla PUBLIKOWANIA PRAC NAUKOWYCH – zwłaszcza swoim członkom,
  • ochrony prawnej dóbr członków, w przypadku konfliktu z władzami (Izby Lekarskiej, MZ lub innymi), w przypadku zastosowania leczenia metodami odbiegającymi od przyjętych algorytmów leczenia, a wykazujących się mimo tego sprawdzoną skutecznością.
  • występowania w obronie i na rzecz interesów swoich członków.
Dołącz do nas!

Deklaracja członkowska

Zachęcamy i zapraszamy, do członkostwa i wspólnego działania w naszym Towarzystwie

Więcej informacji odnośnie członkowstwa udziela:
lek. Witold Kowalewski – tel.: +48 602 227 012 | mail: pommoc@edemed-terapia.com.pl

Powstanie Towarzystwa, jest wynikiem niezaspokojenia potrzeb jego członków przez istniejące już organizacje i towarzystwa lekarskie. Jest ono stowarzyszeniem lekarzy, uprawiających swój zawód w oparciu o indywidualną drogę doskonalenia zawodowego.

Nasze działania, są skoncentrowane na intensywnym udziale w doskonaleniu i tworzeniu nowych standardów postępowania medycznego, ratującego zdrowie i życie, w oparciu o propagowanie i wdrażanie ZINTEGROWANEJ WIEDZY akademickiej, z wiedzą i umiejętnościami medycznymi stosowanymi z powodzeniem poza Polską.

Widzimy swoją rolę w utrzymywaniu zdrowia (PROFILAKTYCE), jak i odzyskiwaniu go po utracie (LECZENIU) – w sposób wielodyscyplinarny, wymagający zaangażowania specjalistów różnych dziedzin, z użyciem wszystkich znanych sposobów ratowania życia ludzi. Poszukujemy rozwiązań, na miarę wyzwań i potrzeb obecnych czasów.

Postęp w zakresie profilaktyki, diagnozowania i leczenia wszystkich obecnych  chorób przewlekłych, wymaga rzetelnej weryfikacji podejścia przyczynowego, uwzględnienia wszystkich aspektów stanu zdrowia pacjenta (nie tylko jego choroby), czyli spersonalizowanego psychosomatycznego i holistycznego podejścia do człowieka, jako podmiotu naszego postępowania.

Dostrzegamy możliwość dokonania postępu w zakresie profilaktyki; poprzez edukację do zdrowego życia, wymuszenie powszechnego dostępu do czystej wody i powietrza oraz ekologicznie otrzymywanej żywności – w kontekście czystego i przyjaznego środowiska. W naszym rozumieniu – badania mające wykrywać choroby w ich wczesnym stadium, nie są profilaktyką, lecz wczesną diagnostyką (np. mammografia, czy inne badania obrazowe).

Liczymy na postęp w zakresie terapii chorób przewlekłych, z którymi współczesna medycyna sobie nie radzi – poprzez zintegrowanie całej dostępnej wiedzy głównego nurtu, ze sprawdzonymi i z powodzeniem dotąd stosowanymi środkami i metodami medycznymi – często z dużym powodzeniem stosowanymi w ośrodkach poza Polską.

Zachęcamy i zapraszamy, do członkostwa i wspólnego działania w naszym Towarzystwie wszystkich lekarzy, chcących leczyć skutecznie i bez działań ubocznych. Nasze Towarzystwo jest organizacją otwartą dla lekarzy wszystkich specjalności, a współpraca i porozumienie ponad wszelkimi podziałami zagwarantuje nam realizację założonych celów. W różnorodności nasza siła!


Przejdź do paska narzędzi