2 Sympozjum TLMZ

07/09. czerwca br. Skaryszew koło Radomia.

26-640 Skaryszew ul. Piaseckiego 11, Hotel Cyganeria

Rezerwacje:

e-mail:cyganeria.radom@gmail.com
telefon:+48 607 268 836

Będzie to trzydniowe spotkanie (piątek, sobota i niedziela), ale…

Pierwszego dnia (piątek) będziemy głównie dojeżdżać, a spotkanie rozpoczniemy od godziny 15.oo Panelem – którego uczestnicy nakreślą historię i sens INTEGRACJI w medycynie – a konkretnie w naszym Towarzystwie Lekarzy Medycyny Zintegrowanej (TLMZ). Jest koniecznym aby powiedzieć; co i z czym chcemy łączyć, jak ma wyglądać efekt takiego zintegrowania w naszym TLMZ. Jedno jest pewne; czym więcej lekarz wie i potrafi – tym jest skuteczniejszy w walce o zdrowie. Taki cel przyświecał tworzeniu TLMZ i to chcemy osiągnąć.

Wyniknie z tego konieczność zdefiniowania; kim jest człowiek i jakie działania i terapie należy w związku z tym przewidzieć i zastosować, aby utrzymać tegoż człowieka w zdrowiu, a jeżeli zdrowie straci – to jak najskuteczniej, beż działań ubocznych, prosto, tanio i przystępnie można je przywrócić.

Kryteria definicji istoty ludzkiej, powinny obejmować wszystkie możliwe płaszczyzny, na których przejawia się człowiek. Natomiast ile z tych płaszczyzn zainteresuje lekarza, który zagospodaruje je, zgłębi ich naturę rozpoznając cechy zdrowia i choroby i rozwinie wiedzę z tego wynikłą w swój warsztat medyczny z którego będzie znany?

A z ilu gromadzonych przez terapeutę w pocie czoła umiejętności, skorzystać będzie chciał jego pacjent – zależeć będzie od światopoglądu i wiedzy jednego i drugiego.

Kim więc jest człowiek? Czy tylko ciałem – sumą tkanek, narządów i układów, napędzanych energią przemian chemicznych – jak to widzą post kartezjańscy redukcjoniści, zdający się tworzyć najgłośniej dziś wyrażany nurt medyczny? Czy może człowiek; to znacznie bardziej złożona istota psychosomatyczna, uwikłana społecznie i środowiskowo, a jak niektórzy chcą wierzyć – połączona z duszą i duchem? Jesteśmy otwarci na narracje każdego, kto realizował, lub realizuje model ponad kartezjański, starając się dociec prawd spoza mainstream’u.

Osoby które utworzą Panel – to pasjonaci, którym było dane zrealizować swoje autorskie wizje medycyny. Działając w określonym czasie, byli jednocześnie świadkami zdarzeń o których opowiedzą. To co przekażą, ma już dziś wartość historyczną, stającą się fundamentem dla działań tworzących obecną rzeczywistość medyczną.

– Prof. dr n. med Bohdan Wasilewski – w latach 80 ub.w. Przewodniczący Sekcji Medycyny Psychosomatycznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego – współdziałającej z Sekcją Chorego Somatycznie Polskiego Towarzystwa Psychologicznego – umacniał i doskonalił podwaliny powojennej psychosomatyki polskiej, korzystając z dokonań wielu wspaniałych polskich lekarzy (np. Juliana Aleksandrowicza, czy Antoniego Kępińskiego). Twórca Instytutu Psychosomatyki.

– dr Eustachiusz Gadula – w latach 70/80 ub.w. kreował model autorskiej integracyjnej rehabilitacji medycznej, w wiodących ośrodkach medycznych w Polsce. Znawca akupunktury.

– Dr n. farm. Ewa Danuta Białek – w latach 90 ub.w. opracowała i doskonaliła system PSYCHOSYNTEZY. Brała aktywny udział w wielu działaniach środowiska psychosomatyków w kraju i zagranicą.

– Dr Janusz Kołodziejczyk p Posiada własne doświadczenia i osiągnięcia w kreowaniu w Polsce Medycyny Zintegrowanej: uruchomił w 1985 roku w Koszalinie pierwszy polski Ośrodek Medycyny Naturalnej, w którym zrealizował projekt szerokiej integracji medycznej – lecząc zachowawczo metodami sterującymi samozdrowienie (akupunkturą, homeopatią, ziołami, dietą, suplementacją, terapią manualną, psychoterapią, hipnoterapią itp.), organizując szkolenia (pierwszy kurs Homeopatii prowadzony przez późniejszego lekarza brytyjskiej rodziny królewskiej dr Petera Fishera), wydając książki (pierwsze polskie podręczniki homeopatii i akupunktury), czasopisma (Akupunktura Polska i Medycyna Naturalna), zorganizował konferencje medyczne pn. „INTEGRACJA”, w których brało udział do 500 różnych terapeutów z kraju zagranicy.

– Mgr. inż. Jerzy Zięba – który pracując jako hipnoterapeuta w Australii, wykorzystywał tę technikę do pracy z ciałem – zdobywając wiele unikalnych do dziś doświadczeń, o których opowie.

Integracja w medycynie, zawsze była awangardą zmian – bo łączenie różnych nurtów, umiejętności i punktów widzenia, jest początkiem nowego.

A nowe w medycynie, to nadzieja dla chorych i radość dla terapeutów

– jednocześnie zagrożenie dla tego, co w danym czasie jest standardem.

PROGRAM jeszcze w trakcie tworzenia

2 Sympozjum TLMZ

Skaryszew 07/09.06.2019

Piątek 07 czerwca 2019

godzina 15.oo – 20.oo

PANEL INTEGRACJA – czego z czym i dlaczego.

Historia i stan obecny integracji w medycynie

– polskiej, europejskiej i światowej.

Prof. dr n. med. Bohdan Wasilewski,

Dr n. farm. Ewa Danuta Białek,

Dr Eustachiusz Gadula,

Dr Janusz Kołodziejczyk,

Mgr inż. Jerzy Zięba.

PANEL CUKRZYCA typu 2,

STOPA CUKRZYCOWA – jak nie dopuścić do amputacji.

Dr Janusz Kołodziejczyk

Chory na cukrzycę t.2, w gabinecie POZ – dieta contra amputacja.

Dr Witold Kowalewski

Odległe efekty pierwszego polskiego zabiegu dotętniczej perfuzji ozonowanego roztworu 0.9% NaCl w zarostowym zapaleniu tętnic kończyn dolnych.

Dr Stanisława Moczała, dr Andrzej Moczała

Efektywność dotętniczej perfuzji ozonowej i akupunktury wobec perspektywy amputacji stopy cukrzycowej.

Mgr. inż. Jerzy Zięba

Dieta ketogenna.

Po wybrzmieniu Panelu Nadzwyczajne Walne Zebranie

Towarzystwa Lekarzy Medycyny Zintegrowanej

gdyż zachodzi konieczność dokonania korekt Statutu i składu Zarządu TLMZ.

Korzystając więc z obecności (mamy nadzieję licznej) członków Towarzystwa, przewidujemy odbycie spotkania poświęconego tym sprawom.

Godzina 20.oo

Spotkania koleżeńskie.

Sobota 08 czerwca 2019

godzina 09.oo – 19.oo

Sesja MÓJ WARSZTAT PRACY

Dr Eustachiusz Gadula

Rehabilitacja integracyjna.

Ból około i pooperacyjny, stabilizacja wegetatywna.

Dr. Janusz Kołodziejczyk

Mentoring Psychoedukacja Refleksoterapia.

Marek Ślusarski

Niepłodność.

Dr. Jerzy Słowiński

Medycyna Regeneracyjna.

Dr. Adam Przygoda

Spektrum autoimmunologiczne.

Prof. dr hab. n. med. Andrzej Frydrychowski

Alergie – integracyjne spojrzenie na problem.

Dr Józef Krop

Medyczny wywiad środowiskowy początkiem profilaktyki, diagnozy

i leczenia chorób przewlekłych.

PRZERWA OBIADOWA

godzina 14.oo-15.3o

Dr Józef Krop

Medyczny wywiad środowiskowy… ciąg dalszy

Prof. dr n. med. Krzysztof Krupka

Budowanie zdrowia i budowanie choroby – czy to różny proces?

Dr n. med. OP Jacek Norkowski

Medyczne, etyczne i prawne aspekty neurologicznych kryteriów śmierci.

MECENAS z Kancelarii Adwokackiej w Warszawie

Przepisy prawne regulujące tryb postępowania Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Lekarzy i Sądów Lekarskich;

PRAWO OBOWIĄZUJE RÓWNIEŻ SĘDZIÓW I PROKURATORÓW medycznych; Czyli – jak nie dać się zastraszyć i jak obronić przed agresją „kolegów” z Izb Lekarskich, chcących zabronić uprawiania medycyny jako wolnego zawodu.

WIECZÓR PRZYJACIÓŁ

godzina 20.OO

Niedziela 09 czerwca 2019

godzina 09.oo

Ten dzień, poświęcimy na inaugurację

Polskiego Towarzystwa Medycyny Zintegrowanej (PTMZ).

Obejmie ono swym składem pozostałe grupy zawodowe związane z pielęgnacją zdrowia. Wszyscy chętni, będą mogli zapisać się do Sekcji:

Lekarzy veterynarii,

Psychologicznej,

Farmaceutycznej,

Fizjoterapeutycznej,

Pielęgniarskiej,

Położnych,

Masażu,

Dietetycznej,

Pedagogicznej,

Nauk Przyrodniczych,

Nauk Ścisłych,

Prawnej itp. oraz…

Sekcji Zwolenników (fascynatów, pacjentów…) Medycyny Zintegrowanej. Chcemy, aby ta właśnie Sekcja, stała się fundamentem piramidy społecznego poparcia idei INTEGRACJI w medycynie – mogącej oddolnie zmienić wiele z tego – z czym nie godzą się; zarówno medycy, jak i pacjenci (którymi wszyscy bywamy).

Wszyscy członkowie PTMZ, będą mieć równe prawa i w równym stopniu będą mogli wpływać na stan i kształt Towarzystwa.

Aby uniknąć trudności z którymi wciąż zmaga się TLMZ – z przyczyn logistycznych, PTMZ zostanie utworzone przy Polskiej Akademii Zdrowia (PAZ), która posiada niezbędne zaplecze (sekretariat, oparcie w księgowości

i opiece prawnej, studio telewizji internetowej, stronę internetową) oraz osobowość prawną. Nie musimy więc niczego tworzyć, ani wymyślać – bo wszystko już istnieje. Wystarczy się tylko zapisać…

Towarzystwo Lekarzy Medycyny Zintegrowanej (TLMZ), liczy teraz już ponad stu członków. Kiedyś będzie liczyło może kilkuset, albo ponad tysiąc lekarzy – ale niestety, zawsze zależnych od Izb Lekarskich, Ministerstwa Zdrowia, towarzystw medycznych itp. Wciąż zalęknionych i zniewolonych (bardziej lub mniej) – prawem, zaleceniami, presją środowiska – a Polskie Towarzystwo Medycyny Zintegrowanej będzie NIEZALEŻNE!!!

Uważamy, że PTMZ w krótkim czasie zgromadzi tysiące członków – wtedy nasz głos będzie jak grom… W JEDNOŚCI SIŁA!

Przyjeżdżamy więc w piątek 07 czerwca. Od godziny 15.oo do 20.oo obrady

i Nadzwyczajne Walne Zebranie Towarzystwa Lekarzy Medycyny Zintegrowanej (TLMZ), a potem spotkania koleżeńskie w małych gronach.

W sobotę obrady z przerwą obiadową od 10.oo do 19.00

– potem WIECZÓR PRZYJACIÓŁ.

W niedzielę od godziny 09.oo Zebranie Założycielskie (wybór Zarządu Głównego i Kierowników Sekcji i Grup Tematycznych)

Polskiego Towarzystwa Medycyny Zintegrowanej (PTMZ)

Zakończenie i pożegnania.

CZEKAMY NA DALSZE PROPOZYCJE…

Pytania i propozycje dotyczące wystąpień,

należy kierować do dr. Janusza Kołodziejczyka

wpierw telefonicznie:

+48 605 36 13 13

potem na adres e-mailowy:

jk.omnibus@gmail.com

przesłać temat ze streszczeniem.

07/09. czerwca br. Skaryszew koło Radomia.

26-640 Skaryszew Piaseckiego 11, Hotel Cyganeria

Rezerwacje:

e-mail:cyganeria.radom@gmail.com
telefon:+48 607 268 836

OPŁATA ZJAZDOWA 100 zł

na konto 19-1950-0001-2006-0047-1183-0002

(z dopiskiem 2 SYMPOZJUM TLMZ).

Możliwa będzie też opłata na miejscu, ale już w wysokości 150 zł.

Przejdź do paska narzędzi