Szczegóły II Sympozjum TLMZ

II Sympozjum TLMZ
PANEL:      INTEGRACJA

Piątek godzina 15.oo

 Integracja – czego z czym i dlaczego.
Historia i stan obecny integracji w medycynie polskiej i światowej.

 Prof. dr hab. n. med. Bohdan Wasilewski,
Dr n. farm. Ewa Danuta Białek,
Dr Eustachiusz Gadula,
Dr Janusz Kołodziejczyk,
Mgr inż. Jerzy Zięba.

Sympozjum rozpoczniemy o godzinie 15.oo panelem – którego uczestnicy nakreślą historię i sens INTEGRACJI w medycynie – a konkretnie w Towarzystwie Lekarzy Medycyny Zintegrowanej.

Jest koniecznym aby określić; co i z czym chcemy łączyć, jak ma wyglądać efekt takiego zintegrowania w TLMZ. Jedno jest pewne; czym więcej lekarz wie i potrafi – tym jest skuteczniejszy w walce o zdrowie. Taki cel przyświecał tworzeniu TLMZ i to chcemy osiągnąć.

Wyniknie z tego konieczność zdefiniowania; kim jest człowiek i jakie działania i terapie należy w związku z tym przewidzieć i zastosować, aby utrzymać tegoż człowieka w zdrowiu, a jeżeli zdrowie straci – to jak najskuteczniej, bez działań ubocznych, prosto, tanio i przystępnie można je przywrócić.

Kryteria definicji istoty ludzkiej, powinny obejmować wszystkie możliwe płaszczyzny, na których przejawia się człowiek. Natomiast ile z tych płaszczyzn zainteresuje lekarza, który zagospodaruje je, zgłębi ich naturę rozpoznając cechy zdrowia i choroby i rozwinie wiedzę z tego wynikłą w swój warsztat medyczny z którego będzie znany?

A z ilu gromadzonych przez terapeutę w pocie czoła umiejętności, skorzystać będzie chciał jego pacjent – zależeć będzie od światopoglądu i wiedzy jednego i drugiego.

Kim więc jest człowiek? Czy tylko ciałem – sumą tkanek, narządów i układów, napędzanych energią przemian chemicznych – jak to widzą post kartezjańscy redukcjoniści, zdający się tworzyć najgłośniej dziś wyrażany nurt medyczny? Czy może człowiek; to znacznie bardziej złożona istota psychosomatyczna, uwikłana społecznie i środowiskowo, a jak niektórzy chcą wierzyć – połączona z duszą i duchem? Jesteśmy otwarci na narracje każdego, kto realizował, lub realizuje model ponad kartezjański, starając się dociec prawd spoza mainstream’u.

Osoby które utworzą Panel – to pasjonaci, którym było dane zrealizować swoje autorskie wizje medycyny. Działając w określonym czasie, byli jednocześnie świadkami zdarzeń o których opowiedzą. To co przekażą, ma już dziś wartość historyczną, stającą się fundamentem dla działań tworzących obecną rzeczywistość medyczną.

– Prof. dr hab. n. med Bohdan Wasilewski – w latach 80 ub.w. Przewodniczący Sekcji Medycyny Psychosomatycznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego – współdziałającej z Sekcją Chorego Somatycznie Polskiego Towarzystwa Psychologicznego – umacniał i doskonalił podwaliny powojennej psychosomatyki polskiej, korzystając z dokonań wielu wspaniałych polskich lekarzy (np. Juliana Aleksandrowicza, czy Antoniego Kępińskiego).

Jest członkiem: NY Academy of Sciences,  International Collegium of Psychosomatic Medicine, International Balint Society, American Psychosomatic Society, European Network of Psychosomatic Medicine i szeregu innych krajowych i międzynarodowych stowarzyszeń naukowych. Odbył staże naukowe: Univ. München, Berlin Univ., Basel Univ., Boston Univ., Harvard Univ., Zürich Univ., Würzburg Univ., NY Univ., London Univ., Leeds Univ., Rosyjska Akademia Nauk – Moskwa, Universita di Milano.

– dr Eustachiusz Gadula – w latach 70/80 ub.w. kreował – wprowadzając w życie w wiodących ośrodkach medycznych w Polsce, model autorskiej rehabilitacji medycznej, opartej na zintegrowanej wiedzy medycznej.

Jeden z pionierów akupunktury i skarbnica wiedzy z tej dziedziny medycyny w Polsce, członek zarządu wielu kadencji i członek honorowy Polskiego Towarzystwa Akupunktury. Bezkompromisowy dyskutant wielu spotkań medycznych. Znany bloger medyczny. Lekarz humanista nie tylko z nazwy. Pasjonat swojego zawodu.

 – Dr n. farm. Ewa Danuta Białek – w latach 90 ub.w. doskonaliła system PSYCHOSYNTEZY, biorąc aktywny udział w wielu działaniach środowiska psychosomatyków w kraju i zagranicą. Od ponad 23 lat pionierka psychosyntezy w Polsce – psychologii całego człowieka, psychologii z duszą, psychologii samoświadomości.

Członkini Amerykańskiego Stowarzyszenia Psychosyntezy (AAP),  Europejskiego Stowarzyszenia Psychosyntezy Psychoterapeutycznej oraz International Society of Personalized Medicine (Japonia), jak też Stowarzyszenia Autorów i Wydawców (SaiW) i Stowarzyszenia Autorów Polskich.

Posiada certyfikacje międzynarodowe: TRENERA PSYCHOSYNTEZY, w tym psychosyntezy menadżerskiej i organizacyjnej; Coach for Personal Well Being i Transformational Life Coach – akredytowane przez CCE.

Jest autorka 42 książek i kilkudziesięciu prac naukowych w różnych dziedzinach.

– Dr Janusz Kołodziejczyk jest lekarzem – uruchomił w 1985 roku w Koszalinie pierwszy polski Ośrodek Medycyny Naturalnej, w którym zrealizował projekt szerokiej integracji medycznej, gdzie w psychosomatycznym zespole (ponad 20 osób), leczono zachowawczo osoby przewlekle chore, metodami sterującymi samozdrowieniem (akupunkturą, homeopatią, ziołami, dietą, terapią manualną, psychoterapią, hipnoterapią itp.). Organizował szkolenia:

(pierwszy duży kurs Homeopatii – ponad stu lekarzy – prowadzony przez dr Petera Fishera, późniejszego lekarza brytyjskiej rodziny królewskiej)

i pierwsze polskie konferencje medyczne pn. „INTEGRACJA” w których brało udział do 500 różnych terapeutów z kraju zagranicy.

Propagował ruch hospicyjny. Wydawał książki (pierwsze polskie podręczniki homeopatii i akupunktury) i czasopisma (Akupunktura Polska i Medycyna Naturalna). Autor książek i publikacji medycznych. Nauczyciel terapeutów na prowadzonych przez siebie kursach.

– Mgr. inż. Jerzy Zięba – ceniony przez wielu lekarzy propagator nurtu suplementacji w Polsce, zwalczany zaciekle przez lobby interesów – za bezkompromisowość wypowiedzi w obronie uczciwej medycyny.

Człowiek wielu zawodów; pracując jako licencjonowany w Australii i USA hipnoterapeuta, wykorzystywał tę technikę również do pracy z ciałem – zdobywając wiele unikalnych do dziś doświadczeń, o których opowie.

Przekaże też wiele informacji ze światowych spotkań środowiska psychosomatyków – w których brał i bierze udział.

* * *

Integracja w medycynie, zawsze była awangardą zmian – bo łączenie różnych nurtów, umiejętności i punktów widzenia, jest początkiem nowego.

A nowe w medycynie, to nadzieja dla chorych i radość dla terapeutów – jednocześnie zagrożenie dla tego, co w danym czasie jest standardem.

Print Friendly, PDF & Email
Przejdź do paska narzędzi